Миро Продум. Нація золотих комірців

Обкладинка книги «Нація золотих комірців» (Тернопіль, "Мандрівець", 2005).

Обкладинка книги «Нація золотих комірців» (Тернопіль, "Мандрівець", 2005).

У серії «Перехід-IV» видавництвом «Мандрівець» у 2005 р. перевидано книгу І. Каганця «Нація золотих комірців» з додатковими статтями. Пропонуємо авторську передмову до неї під заголовком «Вишня Борія, Третій Гетьманат» і текст книги 1994 року.

Усе, що робиться з чужої волі, — зло;
Усе, що робиться з власної волі, — добро;
Необхідно знати це коротке визначення добра і зла.

Закони Ману

Ми не фантазуємо: ми розраховуємо! Але для того, щоб розраховувати, ми спочатку фантазували.
Фрідріх Ніцше, «Посмертні афоризми»

Атакуй першим!
Девіз Київського читацького клубу «Перехід-IV»

Доброго здоров’я, дорогий читачу!
Не пройшло і 12 років, як «Нація золотих комірців» стала настільки актуальною, що її вирішили перевидати. Викладені в ній ідеї пройшли перевірку часом, тому текст книги подається БЕЗ ЖОДНИХ ЗМІН. Інша справа, що за цей час тема осягнення суті України та її цивілізаційних перспектив отримала значний розвиток.

I. Від типології Юнга до психоінформатики

Всі мислячі істоти народжуються нерівними.
Досконале суспільство дає кожному рівну можливість плавати на його власній глибині.

Френк Герберт

Відбувся прорив в галузі соціоніки — науки про психологічні типи і відносини між ними. Не секрет, що в середині 90-х років минулого століття в цій науці виникла криза парадигми, оскільки між деякими людьми з відомими соціотипами інтертипні відносини не спрацьовували. Наприклад, між дуалами чомусь виникали конфліктні відносини, а не відносини повного доповнення, як це передбачала теорія.

Криза була подолана шляхом виходу у «третій вимір» і формування нової наукової дисципліни —психоінформатики. Виявилося, що психоінформаційний обмін між людьми залежить не лише від їхніх соціотипів, але й рівнів особистого розвитку. Наприклад, при взаємодії людини-1 з людиною-4, навіть якщо вони є дуалами, різниця в розвитку виявляється настільки значною, що виникнення комфортних стосунків стає неможливим.

Не менш важливим виявився фактор належності людини до однієї з чотирьох психокаст: «брахман», «кшатрій», «бізнесмен» і «спеціаліст». Врешті-решт стало зрозуміло, що закони інтертипних відносин найкраще спрацьовують в межах того ж самого рівня розвитку і тієї ж самої психокасти. Звідси практичний висновок:найкраще шукати друзів або подружжя серед людей свого рівня і своєї психокасти. Фактично, ми отримали наукове підтвердження того, що українська народна мудрість виражала у прислів’ї «Знайся кінь з конем, а віл з волом». Григорій Сковорода з цього приводу висловлювався ще жорсткіше і вважав початком всіляких нещасть «дружити з тими, до яких не є народжений» («Розмова, названа алфавіт, або буквар миру», 1775).

Основи психоінформатики викладені у моїй книзі «Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, психоінформатики» (Тернопіль, «Мандрівець», 1997). Ця книга, як і «Нація золотих комірців», була видана разом з Богданом Фенюком, який першим побачив перспективність досліджень Золотої Стежки і доклав великих зусиль для їх просування, не розраховуючи при цьому ні на похвалу, ні на комерційну віддачу. Ми передбачали, що знайдемо розуміння серед українців лише через 5 чи 10 років, проте робили цю справу, бо для кожного з нас це була персональна боротьба, особистий «майн кампф».

II. Золота Стежка

Краще сім разів покритися потом, ніж один раз інеєм.

Продовження досліджень вимагало пошуку нових шляхів постановки проблем, організації наукового обговорення і поширення здобутих знань. Тому в 1999 році спільно з Богданом Фенюком ми заснували і почали видавати журнал духовної, владної, бізнесової і професійної еліти «Перехід-IV», інтернет-версія якого знаходиться за адресою www.perehid.org.ua. Саме на його сторінках були конкретизовані і розгорнуті концепти «Нації золотих комірців» з доведенням їх до рівня теоретичної цілісності та придатності до практичного застосування.

За 5 років вдалося видати 12 випусків журналу (№№ 3-10 – за активного сприяння Юрія Збітнєва, №12 – з Сергієм Даниловим). Кожен з них не лише став явищем в українському інтелектуальному просторі, але й донині зберігає свою актуальність. Пошук оптимальних форм організації матеріалу привів до ідеї підготовки тематичних випусків, коли всі статті об’єднані в єдину цілісність, взаємно доповнюють і посилюють одна одну, наприклад, «Арійська метацивілізація» (№6), «Четверте пришестя Спасителя» (№8), «Жнива Господні» (№12).

Для того, щоб проілюструвати цивілізаційні тенденції розвитку конкретними життєвими прикладами і водночас показати місце окремих подій у глобальному процесі, було створено інтернет-додаток до журналу «Перехід-IV» — щоденну газету неофіційної інформації, настроїв і громадської думки «Народний Оглядач» http://observer.sd.org.ua. Призначення цього сайту: здійснювати моніторинг поточних подій (політичних, наукових, культурних, економічних) і показувати їх в контексті глобальних процесів і тенденцій. Головне гасло цього проекту: «Інформація — це те, що приховується. Все інше — то реклама».

Одне слово, ідеї «Нації золотих комірців», які 12 років тому здавалися суцільною екзотикою і фантастикою, виявилися цілком життєздатними і стали надійним фундаментом для здійснення наступних кроків. Результати нових досліджень сконцентровані у бестселері «Арійський стандарт» (Київ: А. С. К., 2004) і оперативно публікуються на сторінках журналу нової еліти «Перехід-IV» та згаданих вище інтернет-сайтах.

III. Пульсар Україна

Це місце, де розгадуються всі загадки. Тут зв’язок між цим світом і наступним.
Френк Герберт

Україна – це геосоціальний організм, який розвивається в пульсуючому режимі. Історична доба цього пульсара становить 532 роки, протягом яких автохтонний український народ проходить перенародження і тотальне оновлення. Кожні 532 роки на цій землі народжується новий український етнос, який формує нову державну систему: козаки — Гетьманат Богдана Хмельницького; руси — Київську Русь; анти — Антський союз; сармати — Велику Сарматію; сколоти — Велику Скуфію… Українські етноси, що послідовно народжуються на цій землі, генетично споріднені між собою як батько, син, внук, правнук і т. д.

Спроба прослідкувати початок українського геосоціального організму приводить нас до легендарної Борії — священної «Землі вепра». Тут у 25 тис. до н. е. народилась Біла раса — раса європейських кроманьйонців. Територіально Борія (наголос на букві «о») знаходилась на землях північніше прісноводного Понтійського озера, яким було Чорне (Руське) море до Циркумпонтійської катастрофи. У 55 ст. до н. е. солоні води Середземного моря прорвали Босфор і затопили величезні простори Борії разом з людьми і тваринами, що її населяли. Сьогодні це мілководдя Чорного моря між Румунією і Кримом, а також Азовське море. Частина людей, яка завчасно врятувалася від стихії Великого потопу, пішла на північ, на географічно вищі землі і заснувала цивілізацію Вищої (Верхньої) Борії, всесвітньо відомої під іменем «ГіперБорія». Старі ж, затоплені землі назвали словом «Альтлан», буквально — «Стара земля», звідси славнозвісні міфи про Атлантиду і атлантів — кремезних русявих європеоїдів-борійців.

Гіперборія — це сакральна назва цивілізації Північного Надчорномор’я, відомої також як Трипільська або Арійська цивілізація. Її народження відбулося після Великого потопу (Циркумпонтійської катастрофи), звідси арійська традиція літочислення від 5508 року до н. е. — від народження «нового світу». Це літочислення офіційно проіснувало в Україні до 1720 року. Формування цивілізації Гіперборії супроводжувалося формуванням раси вищого рівня — т. зв. Арійської раси. У другій половині 6 тис. до н. е. вона пережила демографічний вибух і розселилася на величезні обшири Євразії, започаткувавши феномен індоєвропейської мовно-культурної спільноти.

Сьогодні Україна переживає черговий Великий Перехід, який має привести до формування цивілізації вищого рівня — Вишньої Борії і народження нової раси, представників якої ми називаємо «новими аріями».

Встановлено, що такого роду цивілізаційні переходи описуються 19-річним Метоновим циклом («циклом оновлення свідомості»). Розуміння структури цього циклу дозволило прорахувати пасіонарний спалах «Оранжевої революції» за рік до його початку — відповідне обґрунтування на основі трьох незалежних підходів було викладено в моїй статті «Жнива Господні починаються в 2004 році», опублікованій «Народним Оглядачем» у листопаді 2003 року і пізніше передрукованій «Переходом-IV» (№12) та газетою «Слово Просвіти» за 17 червня 2004 р.

IV. Миротворець, знавець Міри, відновлювач Ладу

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.
Ісус Хрестос

Перехідний період має завершитися в районі 2015 року. До цього часу Україна має здійснити Великий Перехід і пройти повну трансформацію, яка увінчається формуванням української нації нового циклу і народженням нової раси. Вона матиме єдину національну православну Церкву — Брахманат, що традиційно поєднуватиме функції віри, науки і мистецтва. Духовною основою нової української громади буде 30-тисячолітній культурний потік: Примордіальна (первинна) традиція, Арійська (відична) традиція і вчення гала-галілеянина Ісуса Хреста, очищене від куколю ворожих спотворень та фальсифікацій. Формою державної організації буде Гетьманат на чолі з Гетьманом, який обиратиметься всенародно на визначений термін і зосереджуватиме у своїх руках функції законодавчої, виконавчої та судової влади. За плоди своєї діяльності він відповідатиме перед українським народом своїм майном, своєю свободою і своїм життям. Народ буде згуртованим, просвіченим і озброєним.

Це буде поверненням до природного порядку і відновленням Українського Миру. Йдеться саме про відновлення, оскільки Український Мир виникав і раніше як результат попередніх цивілізаційно-расових Переходів.

Пояснимо, що слово «мир» має той самий корінь, що і слово «міра». Мир — це дотримання міри, тобто правильних, божественних пропорцій. Це не суцільний спокій, а динамічний стан гармонійного розвитку з елементами неминучої боротьби і вольового подолання суперечностей. Звідси українські імена Володимир — «володар міри» і Мирослав — «знавець міри».

Українці — це народ-миротворець, творець Миру, знавець Міри, незнищимий планетарний відновлювач Божих пропорцій. У його колективній підсвідомості дрімає пам’ять про дерзновенне творення нашими предками Миру Борії 25-го тис. до н.е. і Миру Гіперборії 6-го тис. до н. е.

 

Так вже було.

Так буде й цього разу — якщо ми захочемо.

Мир Вишньої Борії — Pax HyBoria.

Хай Буде!

Ігор Каганець (Миро Продум), брахман
Весна 2005 (7513)

editor1#perehid.org.ua
sensar#i.com.ua

Текст книги (1994) у файлі gold-nac.zip 197 Кб

Джерело: Народний Оглядач

Popularity: 3% [?]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code