«Ні» такому Генплану Ворзеля!», – сказала робоча група

Ворзельському селищному голові

Венгрику О.П

вул. В.Жовтня, 72, смт.Ворзель, 08296

тел./факс: +38 (04597) 46 444

вх № 02-14/637 18.09.2015

Затверджено на засіданні робочої

групи від ” 17 ” вересня 2015 року,

протокол № 11

Попередні висновки

робочої групи громадськості за результатами ознайомлення із пропозиціями

щодо внесення змін до проекту Генерального плану та Плану зонування

території (чи їх проекту) селища Ворзель.

14 червня 2015 року, відповідно до рішення Ворзельської селищної ради №44-VI від 04.06.2015р, в приміщенні Центру культури «Уваровський дім» відбулися збори громадськості з питання ознайомлення із пропозиціями щодо внесення змін до проекту Генерального плану та плану зонування території селища Ворзель.

Учасниками зборів, з метою більш детального вивчення та аналізу зазначених пропозицій та представлення інтересів громади при плануванні, використання та розбудови території селища, було прийнято рішення створити тимчасову робочу групу (надалі – робоча група). Даною робочою групою на поточний час, з моменту створення, проведено 11 (одинадцять) засідань, на яких її члени детально ознайомилися із наданою (не у повному обсязі, а тільки окремі проектні розробки Державного підприємства “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” – надалі ДП “ДІПРОМІСТО”) документацією, графічними та текстовими матеріалами. За результатами ознайомлення, з метою отримання у більшому обсязі належної інформації та документів, підготовлено та надіслано 8 запитів у державні установи та органи місцевої влади. Також членами робочої групи, для ознайомлення і аналізу наявного стану використання території селища та дотримання чинного законодавства України при його забудові, були здійснені виїзди на ряд конкретних земельних ділянок.

З боку місцевої влади сприяння діяльності робочої групи не було. Так, на більшість засідань приміщення для роботи не надавалось, переважна кількість запитів до селищного голови залишилась без відповіді, а попередній Генеральний план (або його проект), зміни до якого робоча група повинна вивчити, селищної владою не був наданий. Попереки перешкодам деяка інформація була отримана з інших джерел, що дало змогу зробити попередні висновки.

Попереднє вивчення наданих окремих матеріалів та ситуації безпосередньо на місцях, їх аналіз свідчать, що основною метою внесення запропонованих змін до проекту Генерального плану селища Ворзель є ні що інше, як узаконення усього того беззаконня, котре творилося і твориться у сфері використання території та містобудування в селищі упродовж останніх десятиліть. А більш глибоке ознайомлення із історією планування забудови вказує, що спроби узаконення таких змін до чинного (чи проекту) Генплану Ворзеля, без відповідного проведення інвентаризації наявних та використаних земель території селища, відповідності їх розподілу та використання чинному законодавству України та вимогам громади, доведення цієї інформації до відома та погодження із громадою селища, як єдиним власником і розпорядником цієї землі, розпочались ще у 2005 році і мали своє продовження у 2011 – 2014 роках. У зв’язку

із зазначеним, усі розроблені проекти внесення змін до Генплану (чи його проекту) селища так і не були затверджені у встановленому законом порядку. Крім вищевказаного встановлено, що фінансування розробки генеральних планів яке, як правило, відповідно до чинного законодавства України, повинно здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснювалося у приватному порядку. Зокрема, без відповідного погодження із громадою селища та селищною радою і кожного разу за кулуарно прийнятими виконавчою владою рішеннями, оплату за виконання проектних робіт по внесенню змін до Генерального плану та Плану зонування території (чи їх проектів) селища Ворзель здійснювали окремі зацікавлені приватні особи як інвестори-забудовники.

Так, у 2012 році виконання цих робіт фінансувалось за рахунок коштів приватних інвесторів-забудовників громадян В.І.Авраменка, О.В.Тулянкіна, В.А.Гевела та Е.Г.Юрченка. У 2014 р. виконання проектних робіт по внесенню змін до Генерального плану та Плану зонування території (чи їх проектів) селища одноосібно оплатив гр-н Ільїн М.Г. Із вказаного виходить, що платники коштів у пропонованих змінах закладали свою концепцію розвитку, як виключно будівельного бізнесу, яка апріорі не вбачає розвиток Ворзеля – як населеного пункту курортного призначення. Прямим підтвердженням цього являється і заключний висновок виконавця останнього проекту внесення змін – ДП “ДІПРОМІСТО”, яким у одній із пояснювальних записок до Генерального плану селища Ворзель конкретно-дослівно зазначено, що “…смт Ворзель з містобудівної точки зору, можна розглядати як селище–супутник столиці, що частково приймає на себе функцію розвантаження столиці.” Тобто, при такій запропонованій проектом концепції розвитку, селище Ворзель перетвориться у приміський спальний район, супутник міста Києва. Також, у запропонованому проекті абсолютно не передбачено, що при здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні обов’язковою умовою є врахування інтересів громади, що полягає у визначенні потреби в територіях, необхідних для розташування і утримання об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-побутової та інженерно- транспортної інфраструктур, вирішення інших завдань забезпечення стабільного розвитку населеного пункту, врахування приватних інтересів, що полягають у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України, захисту їх майнових та особистих прав тощо.

Не враховані у проекті змін і вимоги закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо першочергового виділення учасникам бойових дій, у даному випадку учасникам антитерористичної операції (АТО) на сході країни, земельних наділів під індивідуальне будівництво. Такі земельні ділянки зовсім не передбачені. Відповідно до п.2 ст.17 закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “…генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.”

Про нехтування інтересами громади при розробці змін до Генерального плану також свідчить той факт, що громада фактично була відсторонена від участі у підготовці та попередньому обговорені відповідних пропозицій. Так, Ворзельською селищною радою та її виконавчою владою були допущені порушення норм чинного законодавства України, зокрема ст.ст. 17 і 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 (із відповідними змінами від 24.07.2013р. за № 532) «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». У порушення вимог зазначених законодавчих і підзаконних актів не було організовано та проведено:                                а). оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення проекту (мета, склад та зміст

проекту тощо) із попередньо

спрогнозованими можливими правовими, економічними, екологічними та соціальними наслідками;

б). вільний доступ громадськості до зазначеної документації, у тому числі із правом подавати свої пропозиції та зауваження щодо змін та доповнень;

в). не визначено посадових осіб, які зобов’язані були б забезпечити відповідну роботу щодо пропозицій громадськості і, як наслідок, – відсутні їх реєстрація та облік, вивчення і аналіз, узагальнення та розгляд тощо.

Аналіз же наявного протоколу, так званих громадських слухань, отриманого від селищної ради на запит робочої групи зазначає, що слухання щодо врахування громадських інтересів при виготовленні Генерального плану та плану зонування території селища Ворзель, якби і відбулися 13 березня 2013 року. Разом із тим, на погляд членів робочої групи, ці громадські слухання, якщо вони і відбулися – то були проведені формально, а скоріш за усе фіктивно, без залучення широкого загалу громадськості. Про це свідчать наступні факти. Всього у слуханнях прийняло участь 32 чоловіка, із яких 20 зацікавлені особи – це представники адміністрації міста Ірпеня та органів місцевої влади та місцевого самоврядування, у тому числі 13 депутатів селищної ради (так званих “13 апостолів”) . Від громадськості селища, яка складає не менш як 5,5 тисячі чоловік, були присутніми, до речі невідомо ким визначеними та наділеними відповідними повноваженнями, аж…12 чоловік. Згідно протоколу на цих, так званих «громадських слуханнях», було вирішено схвалити представлені матеріали змін до проекту Генерального плану та плану зонування селища Ворзель із врахуванням письмових та усних пропозицій (також невідомо яких конкретно та ким наданих?). Підписали зазначений протокол М.І Копач, начальник відділу архітектури міста Ірпеня, А.Г. Шома, архітектор Ворзельської селищної ради, І.І. Лисенко, депутат селищної ради та А.В. Багірова – представник громади.

Також, до теперішнього часу члени робочої групи не мають чіткої відповіді, що ж усе таки пропонується громаді селища – чи то, під прикриттям так званих змін до проекту, зміни до чинного Генерального плану, чи новий Генеральний план селища Ворзель? На неодноразові запитання до селищного архітектора Шоми А.Г. та інших посадових осіб чи наявний в селищі чинний Генеральний план і із якого часу він діє, відповідь одна – генплану у Ворзелі немає! На офіційний запит депутата Ворзельської селищної ради Ю.В. Курича до архівного відділу Ірпінської міської ради щодо наявності рішення Ворзельської селищної ради про затвердження генплану головним спеціалістом архиву О.В. Самаріною надіслана відповідь. що ” в архівному фонді “Ворзельська селищна рада та її виконавчий комітет” за 1988-1989 р.р. рішення Ворзельської селищної ради про затвердження Генерального плану розвитка смт Ворзель не виявлено”. На запити щодо цього питання до Ворзельського селищного та Ірпінского міського голів, надіслані ще у червні п.р., відповіді, у порушення чинного законодавства України, до цього часу не надані. Виходячи із вищезазначеного, логічно було б запропонувати громаді для розгляду та прийняття Генеральний план та план зонування території селища Ворзель – як абсолютно нову концепцію, а не якісь там зміни до невідомо чого. У той же час директором Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Н.І. Мошинською, на особисте звернення гр. Хуторного В.Г. до держадміністрації щодо наявності Генерального плану селища Ворзель, надана офіційна письмова однозначна відповідь: “Діючий генеральний план смт. Ворзель розроблений у 1988р.. Новий генеральний план розроблений у 2012., пройшов процедуру громадських слухань, але не затверджений.” На офіційно наданий у Київську обласну державну адміністрацію запит робочої групи щодо підтвердження цієї інформації про наявність діючого Генерального плану Ворзеля від 1988 року та надання можливості із його ознайомленням, відповіді на поточний час ще не отримано.

Про порушення чинного законодавства України при розробці проекту змін до Генерального плану і плану зонування території селища Ворзель також свідчать наступні факти. Так, на земельній ділянці рекреаційного призначення площею 2,27 га, переданій у довгострокову оренду (25 років) ТОВ “Курортіндустрія” по вул. Великого Жовтня, 37а, запропонованими змінами під № 61 до Генплану передбачається будівництво готелю “Курортний”, у той час, як згідно умов договору оренди від 01 лютого 2005 року, ця земельна ділянка передана під будівництво та обслуговування курортно-оздоровчого комплексу. А всього таких “готелів”, як встановлено робочою групою, тільки по вул. Червоноармійській заплановано побудувати у кількості аж 5 одиниць, при тому на надто короткій відстані один від одного. Члени робочої групи вбачають у запланованому будівництві під назвою “готель”- зведення звичайних (стандартних) високоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Тим більше, що у товариства “Курортіндустрія” уже була спроба під виглядом курортно-оздоровчого комплексу побудувати на вказаній вище ділянці котеджне містечко. Зокрема, запропонованим ними проектом передбачалось побудувати 18 (вісімнадцять) двоповерхових індивідуальних житлових котеджів від 190 до 360 м2 та 2 будинки по 1000 м2. Але громада одноголосно на громадських слуханнях 01 вересня 2006 року прийняла рішення заборонити цій організації будь-яке будівництво та погодження містобудівної документації на цих ділянках. На підтримку цього рішення, як вияв протесту проти свавілля забудовників, вирубки лісу та безконтрольної забудови території селища, поставили свій підпис більш 500 (п’ятисот) мешканців селища (копія протоколу зазначених зборів від 01 вересня 2006р. додається до відома). Також робоча група вважає за неможливе будівництво товариством “Курортіндустрія” об’єкту, визначеного у проекті як “Готель”, на земельній ділянці рекреаційного призначення загальною площею 5,3754 га, розташованій на стику вулиць Крупської та 1-го Травня. Згідно до умов договору оренди від 01 грудня 2005року, ця земельна ділянка була передана в оренду під будівництво та обслуговування другої черги курортно-оздоровчого комплексу. Крім цього, ділянка знаходиться у щільному молодому сосновому лісовому масиві, де відстань дерев одне від одного складає не більше 2-3 метрів. При будь якій забудові виникає загроза знищення лісу та лісопаркової зони, що збільшує ризик порушення екологічного балансу та природних лікувальних умов селища. Споконвіку ця зелена зона була єдиним місцем відпочинку мешканців старшого віку та дітей мікрорайону “Бджілки”. Та, незважаючи на це, наприкінці лютого п. р. товариство “Курортіндустрія” під прикриттям санітарної чистки почало вирізати молоді, здорові сосни на території цієї лісопаркової зони. Без будь-якого дозволу, без документів вони частково знищили молодий, здоровий ліс. При цьому, на колективне звернення-протест жителів мікрорайону, заступник селищного голови надав їм тільки формальну відписку.

В представленому проекті внесення змін до генплану селища та плану зонування території смт Ворзель змінено цільове призначення лісового масиву вул..Шевченка, Черваноармійська, В.Жовтня площею 2,92 га кадастровий квартал 040 з “лісового масиву рекреаційного призначення” на “землі загального користування”, що є порушенням закону.Такі зміни не розглядались та не затверджувались на сесії Ворзельської селищної ради.

Вважаємо порушенням закону включення у проект забудови земельної ділянки площею 4,8789 га, розташованої по вул. Великого Жовтня, 114, під будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Згідно публічної кадастрової карти (кадастровий номер 3210945600;01;061;0019), цільове призначення цієї земельної ділянки – обслуговування турбази “Ворзель”. Рішення про зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки Ворзельська селищна рада не приймала, так як відповідно до закону України “Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах” від 17 березня 2011 року N 3159-VI, був введений мораторій строком на 5 років на зміну цільового призначення таких земель. Робоча група пропонує розробнику проекту відкоригувати зазначене порушення відповідно до чинного законодавства.

Також рішенням від 29.11.2011 №254-15-VI Ворзельська селищна рада надала дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 15 громадянам у власність для будівництва та обслуговування приватного житлового будинку, господарських будівель і споруд на землях парку «Перемога». Таким чином в запропонованому проекті змін до Генерального плану ці землі уже віднесено до земель приватної забудови. Разом із тим, це рішення було прийнято у порушення вимог чинного законодавства України, що підтверджується висновками Міністерства екології та природних ресурсів України (лист Мінекології №7172/08/10-12 від 06.04.2012р.); Держінспекцією сільського господарства в Київській області (лист 27.05.15р. №02-1-09/1343); Актом №1 прийому-передачі основних засобів загальнокурортного парку пансіонату з лікуванням «Перемога» Ворзельській селищній раді від 15 липня 1997р; рішенням Ворзельської селищної ради від 11.09.2003 №360-13-XXIV; проектом генерального плану селища Ворзель від 2005 року, де парк «Перемога» запроектовано на підставі вихідної документації попередньої каденції Ворзельської селищної ради; іншою містобудівною документацією та публічною інформацією. Робоча група пропонує скасувати рішення Ворзельської селищної ради від 29.11.2011 №254-15-VI в частині виділення земельних ділянок в районі парку «Перемога» (за окремим списком).

Водночас робоча група пропонує повернутись до використання парку «Перемога» в варіанті проекту Генерального плану селища Ворзель 2005 року, із проектуванням там рекреаційної інфраструктури. Справжнім викликом для громадськості став факт знищення 80 соток лісу першої категорії на території діючого дитячого табору «Відкрита Біблія». Три роки тому 2,2 га були приватизовані під дитячий табір . Зараз 80 соток приватної землі поділені ( згідно показам земельного кадастру на ділянки по 9 соток кожна, де йде будівництво будинків). Також, рішенням від 29.11.2011 №254-15-VI, Ворзельська селищна рада надала дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ряду громадянам у власність для будівництва та обслуговування приватного житлового будинку, господарських будівель і споруд на землях рекреаційного призначення в районі вулиці Крилова (урочище «Погоріловка»). Це рішення було прийнято з порушенням чинного законодавства України, але у проекті змін до генерального плану селища Ворзель ці землі позначені як території приватної забудови. Так, за листами органів прокуратури та зверненням народного депутата України Сисоєнка І.В. державною інспекцією сільського господарства в Київській області було здійснено відповідні перевірки щодо дотримання земельного законодавства при виділенні земель в районі вул.Крилова. За результатами перевірки Держсільгоспінспекція в Київській області, керуючись ст.ст. 6 і 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» із врахуванням численних порушень вимог земельного законодавства, листом від 18.05.15 №04- 12/24 до прокуратури області «…просить вжити заходів прокурорського реагування щодо скасування рішень Ворзельської селищної ради від 29.11.2011 №254-15-VI та від 27.02.2012,   №310-17- VI; скасування виданих на підставі цих рішень державних актів громадянам; притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства до відповідальності».

Крім того, робочою групою встановлені численні порушення законодавства України у виділенні та використанні земель комунальної власності, зокрема: на території санаторію «Зірка», по вул. Пролетарській №35, вул.Квітковій, 1/5 та інші, над якими продовжує працювати робоча група.

На підставі вище викладеного робоча група вимагає внести корективи до проекту змін до Генерального плану селища Ворзель- повернення земель в урочищі «Погоріловка» до статусу земель рекреаційного призначення.

Енергозабезпечення, водозабезпечення та каналізація.

Упродовж 2006 – 2015 р.р. у селищі Ворзель, через велику кількість об`єктів будівництва, було значно збільшено навантаження на інфраструктуру селища. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” ( ст. 2 п.10) визначає, що при плануванні та забудові територій передбачається створення та розвиток інженерної інфраструктури, а відповідно до п. 5 ст. 1 цього закону “…інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій”. Тобто, при розробці генерального плану повинні бути враховані такі фактори, як наявні та можливі навантаження на існуючі мережі енергозабезпечення, зв’язку, водогонів, каналізації, шляхопроводів тощо із передбачуваними заходами щодо побудови нових або реконструкції та модернізації старих.

Згідно отриманої членами робочої групи, у ході консультацій із посадовими особами та інженерно-технічними фахівцями інформації, ознайомлення із існуючою технічною документацією, зроблено наступні попередні висновки:

Загальний висновок робочої групи:

Виходячи із концепції запланованого розвитку селища міського типу Ворзель як курорту місцевого значення (рішення Ворзельської селищної ради від 21 серпня 21015р., №№ 812-45-VI) та враховуючи чисельні порушення чинного законодавства України і особистих та майнових прав громади, при підготовці проекту змін до Генерального плану та плану зонування території (чи їх проектів) селища Ворзель, рахувати запропонований проект змін від 2014 року до зазначених планів таким, що протирічить вимогам законодавства України та місцевої громади та визнати його прийняття у даному варіанті – недоцільним.

На виконання рішення Ворзельської селищної ради від 21 серпня 21015р. за № 812-45-VI щодо визначення та розвитку селища міського типу Ворзель як курорту місцевого значення, робоча група П р о п о н у є:

1. Рекомендувати, враховуючи вимоги та пропозиції місцевої громади, Ворзельській селищній раді відмовити виконавчому комітету у прийнятті представленого варіанту проекту змін до Генерального плану та плану зонування території селища Ворзель (чи їх проекту) на підставі вищевикладеного.

2. Остаточно, через відповідні органи, визначитися про наявність (чи відсутність) чинного Генерального плану селища Ворзель.

3. Провести, через незалежний профільний аудиторський орган, повну інвентаризацію наявності та цільового використання (виділення) земель територіальної громади селища Ворзель та документів (рішень) щодо обґрунтованості і законності їх передачі (виділення) суб’єктам господарювання (юридичним і фізичним особам) для цільового (іншого відповідного) використання.

4. На підставі визначення та результатів, згідно до п.п. 2-3, створити фахову робочу групу для підготовки пропозицій щодо розробки:

4.1 Загальної концепції розвитку селища Ворзель відповідно до його статусу та місця у державній адміністративно-територіальній ієрархії.

4.2 Нового (чи пропозицій до чинного) Генерального плану і Плану зонування території селища Ворзель відповідно до концепції його розвитку та статусу як курорту місцевого значення.

5. Заборонити (призупинити) усі будівельні роботи на земельних ділянках, які передані в оренду під цільове (визначене договором) використання та які фактично використовуються не за призначенням, чи таких, передача яких під інше використання (оренду тощо) заборонена у законодавчому порядку і являється такою, яку потрібно скасувати (оспорювати).

6. Заборонити на території селища Ворзель стандартне багатооповерхове багатоквартирне будівництво житла (чи інших об’єктів) без відповідного розгляду та погодження із широкою громадою.

7. Скасувати усі рішення щодо передачі в оренду земельних ділянок ( у першу чергу вищеперерахованих у тексті висновків), на яких на поточний час грубо порушені усі вимоги чинного законодавства і договорів згідно до їх цільового використання.

8. Виконати у повному обсязі рішення Ворзельської селищної ради від 21 серпня 21015р. за №828-45-VI «Про цільове резервування земельних ділянок, що підлягають виділенню мешканцям селища Ворзель, учасникам антитерористичної операції (АТО)», прийнятого на виконання закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», щодо першочергового виділення учасникам бойових дій земельних наділів під індивідуальне будівництво на зарезервованих ділянках. Встановити жорсткий контроль за їх цільовим використанням.

9. Вжити відповідних нормативно-правових заходів щодо максимального збереження існуючих та відновлення запущених (чи закладку нових) зон відпочинку мешканців та гостей (відпочиваючих) селища, зокрема:

9.1 Заборонити, без відповідного розгляду та дозволу громади селища, усі без винятку вирубки (крім санітарних) дерев у лісопаркових та лісових зонах, облікованих реліктових насаджень на приватних ділянках, та забудови у них.

9.2 Вилучити (скасувати) із числа переданих у оренду усі такі лісопаркові та лісові зони та у подальшому, із наданням відповідного статусу, використати їх виключно для потреб активного відпочинку громади.

9.3 Повернутись до використання парку «Перемога» у варіанті пропозицій проекту Генерального плану селища Ворзель 2005 року, із проектуванням там рекреаційної інфраструктури.

” 18″ вересня 2015р.

Голова робочої групи С.В. Новіцкий

Секретар Т.А. Михайлюк

Popularity: 7% [?]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code