Резолюція установчого з’їзду Української Народної Ради

trident

Резолюція

установчого з’їзду

Української Народної Ради

Українська Народна Рада, створена за загальнонаціональною ініціативою громадська самозахисна організація, проголошує головними цілями своєї діяльності:

–       Повернення приватизованої олігархічними кланами влади народові, участь у розбудові європейської української держави.

–       Утвердження в суспільній свідомості моральних принципів та християнських цінностей.

–       Домагання від держави проведення соціальної політики, спрямованої на подолання бідності, підвищення якості та тривалості життя людей, зростання народжуваності та чисельності українського народу.

–       Участь у збереженні для прийдешніх поколінь екологічно чистого довкілля та нашого найбільшого національного багатства –

землі.

–       Протидія будь-яким спробам розколу України та антиукраїнським акціям, спрямованим проти наших державницьких традицій, національних цінностей, насамперед – української мови та культури.

–       Сприяння зміцненню національної безпеки та оборони.

–       Вироблення рекомендацій владі щодо розв’язання найважливіших проблем духовного, культурного, наукового, політичного, соціального та економічного розвитку нашої країни, її обороноздатності та національної безпеки.

–       Здійснення громадянського контролю за діяльністю органів влади.

–       Організація громадських акцій, в тому числі і протестних, для досягнення проголошених цілей.

З’їзд запрошує громадян України, насамперед, студентства до членства в Українській Народній Раді та до активної участі в її діяльності.

Українська молодь, спираючись на досвід старших поколінь борців за волю і державність своєї Батьківщини, має відігравати провідну роль як у досягненні загальних цілей УНР, так і в захисті через УНР своїх власних прав, зокрема на якісну і доступну освіту, житло, гарантоване перше робоче місце.

Установчий з’їзд УНР констатує наявність в Україні глибокої політичної кризи, викликаної серйозними порушеннями конституційного порядку, руйнацією владної вертикалі і недієздатністю Верховної Ради, сформованої не громадянами шляхом вільного вибору депутатів, а за допомогою купівлі депутатських місць у партійних списках. Послаблення державної влади посилює ворожу діяльність п’ятої колони всередині країни, збільшує зовнішні загрози національній безпеці України.

З огляду на ситуацію, що склалася, УНР закликає громадян України бути готовими до загальнонаціональних масових акцій, спрямованих на:

–       Відновлення прав громадян вільно обирати і бути обраними до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування через відповідні зміни Закону “Про вибори народних депутатів”.

–       Обрання дієздатної Верховної Ради з якісно новим складом.

–       Відновлення дії Конституції України 1996 року і запровадження конституційного порядку, ключовим елементом якого мають стати сильна вертикаль президентської влади, представницький парламент та уряд, що повинні співпрацювати в інтересах суспільства, а не олігархічних кланів, ефективно забезпечувати національну безпеку і захист країни від зовнішніх загроз.

–       Відсіч підривній антиукраїнській, антидержавній діяльності п’ятої колони.

–       Припинення подальшого роззброєння України, зокрема знищення ракет “Скад” – єдиної зброї стримування, яка залишилась в Україні.

–       Фінансування Збройних Сил України відповідно до вимог Закону України “Про оборону” у розмірі 3 % ВВП.

–       Інформування громадян про переваги членства України в НАТО, як ефективного колективного інструменту забезпечення національної безпеки.

УНР вважає, що новообраний президент, новообраний парламент та новосформований уряд мають підтвердити безальтернативність цивілізаційного вибору України – курсу на інтеграцію до Європейського Союзу та членства в НАТО.

Пропозиції, спрямовані на реалізацію мети Української Народної Ради, висловлені в доповідях і виступах на установчому з’їзді УНР, вважати складовою частиною цієї Резолюції.

В Українській Народній Раді ми бачимо й відчуваємо організацію, здатну успішно боротися за українську Україну!

Слава Україні!

20.ХІІ.2009

Popularity: -0% [?]